INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Privat säljare

En privat säljare kan vara en enskild person eller egenföretagare/enskild företagare. Minimiåldern för en enskild säljare är 18 år.


Professionell säljare

En Professionell säljare kan vara något av följande:

 • Partnerskap
 • Offentligt företag
 • Privat företag
 • Ej vinstdrivande organisation
 • Statlig enhet


Rättsliga skyldigheter för professionella säljare vid försäljning av varor eller tjänster till konsumenter via internet

Denna sida är endast avsedd för informationsändamål och har inte syftet att utgöra juridisk rådgivning. Om du är osäker på om dessa regler gäller dig, vänligen sök juridisk rådgivning.

 

Professionella försäljare som erbjuder varor eller tjänster till konsumenter via internet omfattas av ett antal rättsliga skyldigheter enligt Consumer Contracts (Information, avbokning och extra avgifter) Regulations 2013 och Consumer Rights Act 2015. Här finns en översikt av de viktigaste rättsliga skyldigheter och hur du uppfyller dessa skyldigheter vid försäljning av biljetter på StubHub International som professionell säljare.

 

När bör jag registrera mig som professionell säljare?

Enligt Consumer Contracts (Information, avbokning och extra avgifter) Regulations 2013 är en professionell säljare eller ”trader” en person som agerar utifrån syften med koppling till personens handel, företag, hantverk eller yrke. För de flesta professionella säljare bör det vara uppenbart – om du bedriver affärsverksamhet i den verkliga världen, och dina försäljningsaktiviteter på StubHub International har koppling till detta företag bör du registrera dig som professionell säljare.

 

I generella termer bör du registrera dig som professionell säljare på StubHub International om:

 • du regelbundet säljer biljetter med avsikten att göra vinst (all försäljning behöver inte ske på www.stubhub.co.uk),
 • du säljer stora mängder biljetter under en tidsperiod;
 • du säljer biljetter via ett registrerat företag, du har en enskild firma, du har ett momsregistreringsnummer eller du betalar andra för att sälja biljetter å dina vägnar;
 • du får betalt av en person eller ett företag för att sälja biljetter;
 • Du arrangerar evenemanget som du säljer biljetter till; eller
 • Du har sålt mer än 100 biljetter genom www.stubhub.co.uk under en 12-månadersperiod.

Denna lista är inte fullständig och andra aktiviteter kan innebära att du bedriver verksamhet som professionell säljare. Att ange att du är en privat säljare om du i själva verket agerar som en professionell säljare bryter mot konsumentskyddsregler och våra policyer. Om du är osäker på om du bedriver verksamhet som professionell säljare, vänligen sök juridisk rådgivning.

 

Vad är mina skyldigheter som professionell säljare och hur kan jag uppfylla dem på StubHub International?

Du behöver tillhandahålla information om din identitet och ditt företag

Du behöver tillhandahålla information om din identitet och ditt företag (såsom ditt handelsnamn), den fullständiga geografiska adressen på vilken du själv eller ditt företag bedriver verksamhet, ditt företags registreringsnummer (om tillämpligt), handelsregistreringsnummer (om tillämpligt) och ditt momsregistreringsnummer (om tillämpligt).

 

När du för första gången öppnar ett ärende på vår EU-webbplats, eller för ett evenemang i EU, ber vi dig att uppge om du är en privat eller yrkesverksam säljare. Om du anger att du är professionell säljare kan du uppge ytterligare information om din identitet och ditt företag (om tillämpligt). Ange den information som är lämplig beträffande din verksamhet.

 

Med undantag för din e-postadress och ditt telefonnummer kommer den information du tillhandahåller att visas för köparna under köpprocessen.

 

Säkerställ att din företagsinformation alltid är korrekt och aktuell. Vänligen kontakta kundtjänst om du behöver göra ändringar av din företagsinformation.

 

Du behöver tillhandahålla information om biljetterna du säljer

Som professionell säljare måste du tillhandahålla köpare fullständig och korrekt information om biljetterna du säljer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, namnet på evenemanget, evenemangets datum, sektionen, raden, sittplats (om tillgängligt och tillämpligt för biljetten), eventuella unika biljettnummer som kan hjälpa köparen att identifiera sittplatsen eller ståplatsen eller dess plats (om tillgängligt), biljettens nominella värde och eventuella avslöjanden eller begränsningar som gäller för din biljett (t.ex. skymd vy eller återförsäljningsbegränsningar), och (avseende biljetter till brittiska evenemang) all anknytning du har till arrangören/rättighetsinnehavaren eller StubHub International.

Priset du bestämmer för dina biljetter måste inkludera alla tillämpliga skatter.

 

När du annonserar biljetter på StubHub International ber vi dig att:

 • Ange ett pris för din biljett (inklusive alla tillämpliga skatter)
 • Uppge fullständig och korrekt information om dina biljetter (inklusive alla begränsningar)
 • Välja en leveransmetod baserad på den typ av biljett du säljer
 • Observera att du, även om du inte är en professionell säljare, kommer att behöva ange biljettinformationen ovan tillsammans med biljetter du annonserar för försäljning.
 • Tillhandahåll information om kommunikationsmedel och rätten att avboka

Du måste förse konsumenten med ett snabbt och effektivt sätt att kommunicera. Eftersom StubHub International agerar som ditt serviceombud vad gäller konsumentfrågor förser vi köparna med kontaktuppgifter till vår kundtjänst (e-post och telefonnummer).

 

Måste jag erbjuda köpare rätten att avboka?

Nej, försäljning av en biljetter till evenemang med ett specifikt datum eller en specifik tidsperiod för föreställning exkluderas från rätten att avboka. Däremot bör du informera köparen om faktumet att hen inte inte kommer att ha möjlighet att avboka. Du kan använda fältet för fri text för att tillhandahålla ytterligare information som kan behövas (såsom information om huruvida kunden har rätt att avboka eller inte etc.)

 

 

Om du har ytterligare frågor gällande dina skyldigheter som professionell säljare, kontakta din juridiska rådgivare.