Alla försäljningar på StubHub är slutgiltiga. När en köpare har slutfört ett köp måste säljaren skicka de annonserade biljetterna.

Om du inte kan uppfylla villkoren för försäljningen förbehåller StubHub sig rätten att debitera dig eventuella kostnader för att skicka biljetterna till köparen.

kontakta oss om du har frågor kring eller problem med att slutföra en transaktion.