Niektóre banki i instytucje finansowe pobierają niewielkie kwoty z karty w celu sprawdzenia jej ważności.

Pierwsza opłata to opłata autoryzacyjna pobrana przez bank; zostanie automatycznie zwrócona w ciągu kilku dni.

 Druga opłata to obciążenie z za zamówienie złożone na StubHub International.