1. Otevřete nabídku Moje vstupenky v záhlaví stránky.
2. Z rozevírací nabídky vyberte možnost Nabídky.
3. Najděte nabídku, kterou chcete odstranit.
4. Klikněte na tlačítko X.

Pokud se zatím neprodaly žádné vstupenky z vaší nabídky, můžete ji odstranit kdykoli. Nabídku lze také dočasně deaktivovat.

Jestliže již se některé nebo všechny vstupenky z vaší nabídky prodaly, nesete odpovědnost za dokončení transakce a předání vstupenek kupujícímu tak, jak jste inzerovali.