SPIS TREŚCI


Prywatny sprzedawca 

Prywatny sprzedawca może być osobą fizyczną lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Dolna granica wieku to 18 lat.

Profesjonalny sprzedawca

Profesjonalny sprzedawca może być:

 • Spółką cywilną
 • Przedsiębiorstwem publicznym
 • Przedsiębiorstwem prywatnym
 • Organizacją non-profit
 • Podmiotem administracji państwowej


Wymogi prawne dotyczące profesjonalnych sprzedawców towarów/usług w internecie

Uwaga: ta strona ma jedynie charakter informacyjny i nie należy jej traktować jak porady prawnej. Jeśli nie masz pewności, czy i w jaki sposób regulacje te dotyczą Twojej działalności, zgłoś się do radcy prawnego.

 

Profesjonalni sprzedawcy oferujący towary lub usługi w internecie podlegają szeregowi przepisów określonych w Consumer Contracts (Information, Cancelation and Additional Charges) Regulations 2013 [Prawo Umów Konsumenckich (Informacja, Anulowanie i Dodatkowe Opłaty) z 2013 r.] oraz Consumer Rights Act 2015 [Ustawa o Prawach Konsumenta z 2015 r.] Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymagania obu tych aktów prawnych oraz instrukcje ich przestrzegania dla profesjonalnych sprzedawców wystawiających bilety na StubHub International.

 

Kto powinien zarejestrować się jako profesjonalny sprzedawca?

Zgodnie z Prawem Umów Konsumenckich (Informacja, Anulowanie i Dodatkowe Opłaty) z 2013 r. profesjonalny sprzedawca lub handlowiec oznacza osobę prowadzącą działalność związaną z jej handlem, biznesem, rzemiosłem lub zawodem. Dla większości profesjonalnych sprzedawców powinno być to oczywiste – jeśli prowadzisz firmę, a Twoja sprzedaż na StubHub International jest powiązana z działalnością tej firmy, wówczas należy założyć konto profesjonalnego sprzedawcy.

 

Ogólnie rzecz ujmując, konto profesjonalnego sprzedawcy na StubHub International należy założyć, jeśli:

 • regularnie sprzedajesz bilety celem osiągnięcia zysku (Twoja sprzedaż nie musi się w całości odbywać przez www.stubhub.co.uk);
 • sprzedajesz dużą liczbę biletów w określonym czasie;
 • sprzedajesz bilety jako zarejestrowana firma, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, posiadasz numer płatnika VAT, zatrudniasz odpłatnie kogoś do sprzedaży biletów w Twoim imieniu;
 • otrzymujesz wynagrodzenie od osoby fizycznej lub firmy za sprzedaż biletów;
 • jesteś organizatorem wydarzenia, na które sprzedajesz bilety; lub
 • Twoja sprzedaż za pośrednictwem www.stubhub.co.uk przekroczyła 100 biletów w dowolnym okresie 12 miesięcy.

Ta lista nie jest wyczerpująca i także inne działania mogą stanowić przesłankę do uznania Cię za profesjonalnego sprzedawcę. Deklarowanie bycia prywatnym sprzedawcą pomimo prowadzenia działalności charakterystycznej dla profesjonalnego sprzedawcy jest sprzeczne z przepisami o ochronie konsumentów i naszymi zasadami. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja działalność powinna być zakwalifikowana jako profesjonalna, czy prywatna, zgłoś się do radcy prawnego.

 

Jakie są wymagania wobec profesjonalnych sprzedawców na StubHub International i jak je spełnić?

Musisz podać swoje dane osobowe i informacje o firmie

Musisz podać swoje dane osobowe i informacje o firmie (takie jak nazwa handlowa), pełny adres, pod którym zarejestrowana jest firma, numer rejestracyjny firmy (jeśli dotyczy) oraz numer płatnika VAT (jeśli dotyczy).

 

Gdy wystawisz bilet po raz pierwszy w witrynach w UE lub na wydarzenie odbywające się w UE, poprosimy Cię o zadeklarowanie, czy jesteś sprzedawcą prywatnym, czy profesjonalnym. Jeśli zadeklarujesz, że jesteś profesjonalnym sprzedawcą, możesz podać dodatkowe informacje o swojej tożsamości i firmie (jeśli dotyczy). Podaj prawidłowe dane odnoszące się do Twojej działalności.

 

Podane przez Ciebie informacje – z wyjątkiem adresu e-mail i telefonu – będą widoczne dla kupujących podczas procesu zakupu.

 

Pamiętaj, aby dane firmy zarejestrowane na Twoim koncie StubHub International były zawsze prawidłowe i aktualne. Aby wprowadzić zmiany w danych firmy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

 

Musisz podać informacje o biletach, które sprzedajesz

Będąc profesjonalnym sprzedawcą, musisz podać kupującym pełne i dokładne informacje o sprzedawanych biletach. Obejmuje to m.in nazwę i datę wydarzenia, sektor, rząd, numer miejsca (jeśli jest dostępny i ma zastosowanie w przypadku biletu), unikatowy numer biletu, który może pomóc kupującemu zidentyfikować miejsce bądź strefę z miejscami stojącymi lub lokalizację (jeśli dotyczy), nominalną wartość biletu i wszelkie informacje lub ograniczenia dotyczące biletu (takie jak utrudniony widok lub ograniczenia związane z odsprzedażą), a także (w odniesieniu do biletów na wydarzenia w Wielkiej Brytanii) wszelkie informacje o powiązaniu z promotorem lub posiadaczem praw albo serwisem StubHub International. 

Podana przez Ciebie cena biletu musi zawierać wszystkie obowiązujące podatki.

 

Gdy wystawisz bilety na StubHub Internationalpoprosimy Cię o:

 • podanie ceny biletu (zawierającej wszystkie obowiązujące podatki);
 • podanie kompletnych i prawidłowych informacji o biletach (z uwzględnieniem jakichkolwiek ograniczeń);
 • wybranie sposobu dostawy na podstawie typu oferowanego biletu.
 • Uwaga: podanie powyższych informacji o biletach jest obligatoryjne, nawet jeśli nie jesteś profesjonalnym sprzedawcą.
 • Podaj informacje o możliwych kanałach komunikacji z Tobą i warunki anulowania zamówienia

Musisz zapewnić klientom możliwość szybkiego i skutecznego komunikowania się z Tobą. Ponieważ StubHub International pełni rolę Twojego agenta, podamy kupującym dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) naszego Biura Obsługi Klienta.

 

Czy muszę zapewnić możliwość anulowania zamówienia?

Nie. W przypadku sprzedaży biletów na wydarzenia w określonym dniu lub przedziale czasowym nie ma obowiązku oferowania opcji anulowania zamówienia. Należy jednak powiadomić klienta o braku możliwości anulowania zamówienia. Możesz skorzystać z pola tekstowego do wpisania wszelkich dodatkowych informacji (np. o akceptowaniu/nieakceptowaniu zwrotów).

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące zobowiązań profesjonalnych sprzedawców, skontaktuj się z radcą prawnym.