Om du har nekats tillgång till ett evenemang på grund av ogiltiga biljetter, vänligen skicka oss ett meddelande genom vårt kontaktformulär och bifoga ett officiellt brev från arenan (eller arrangören) som anger att du nekades tillgång. Vi kommer granska ditt ärende och vi kommer gärna leta efter en snabb lösning.