Sprzedawca nie otrzyma należności z tytułu sprzedaży, dopóki kupujący nie weźmie udziału w wydarzeniu.

Pozawala nam to upewnić się, że bilety są oryginalne i zgodne z oczekiwaniami kupującego w momencie ich zakupu.

Ponadto wszyscy sprzedawcy są zobowiązani do zarejestrowania na StubHub karty kredytowej jako zabezpieczenia na wypadek, gdyby wystąpiły problemy z zamówieniem.