1. Otwórz menu Profil widoczne w nagłówku strony
2. Wybierz Ustawienia z menu rozwijanego
3. W sekcji Płatność przejdź do pozycji Metody płatności za bilety
4. Dodaj lub edytuj dane rachunku bankowego lub konta PayPal